Levering- en betalingsvoorwaarden Aangeenbrug Electro
Privacy Policy Aangeenbrug Electro

Als Aangeenbrug Electro vinden we het belangrijk om vertrouwelijk en voorzichtig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we niet meer verzamelen dan nodig is, open zijn over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen en alles zo goed als mogelijk proberen te beveiligen. In deze Privacy Policy beschrijven we deze verschillende onderdelen zodat jij ook op de hoogte bent!

Contact

Is het antwoord op jouw vraag niet te vinden in onze Privacy Policy? Of heb je simpelweg geen tijd (of zin) om deze door te nemen? Dan kan je natuurlijk ook gewoon direct contact opnemen met ons aanspreekpunt voor dit soort zaken:

Bezoekadres Aangeenbrug Electro (wel graag even van tevoren doorgeven):

Oude zandweg 24

4361 SK Westkapelle

Mail: info@aangeenbrugelectro.nl

Telefoon: +31(0118)-572427

Persoonsgegevens

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, online of in de winkel, vragen we om verschillende persoonsgegevens. Dit doen we allereerst om jouw bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen en om met je in contact te kunnen komen. Daarnaast is onze financiële administratie dit verplicht om aan de belastingwetgeving te voldoen.

Dit betekent ook dat we verplicht zijn om deze persoonsgegevens tot 7 jaar te bewaren. Bij Aangeenbrug Electro bewaren we informatie over bestellingen (inclusief persoonsgegevens) ook daarna. Waarom doen we dit? De meeste producten die je bij ons koopt, gaan langer mee dan 7 jaar. Ook na die tijd willen we snel en eenvoudig service kunnen verlenen wanneer dit nodig is. Vind je dit niet prettig en wil je dit niet? Laat het ons weten! Dan verwijderen we jouw persoonsgegevens na de verplichte bewaartijd van 7 jaar.

Welke persoonsgegevens verzamelen en bewaren wij van jou?

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– Mailadres(sen)

– Geslacht

Deze persoonsgegevens houden we graag volledig, correct en up to date in ons klantensysteem. Wijzigingen of aanvullingen worden dan ook direct doorgevoerd wanneer ze bij ons bekend zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk om je gegevens in te zien (graag wel even op afspraak), te wijzigen, aan te vullen of te laten wissen na de verplichte bewaartermijnen. Heb je het vermoeden dat we onterecht of onjuiste persoonsgegevens verwerken? Laat je bezwaren dan weten via info@aangeenbrugelectro.nl. We stoppen dan met het verwerken totdat we hebben laten zien dat het op een correcte manier gebeurt en met de juiste gegevens. Heb je andere vragen, opmerkingen of wil je dat we jouw gegevens naar een derde partij sturen? We horen het graag!

Tot slot, jouw persoonsgegevens worden nooit zomaar gedeeld met derden. Wanneer dit wel gebeurt, zorgen we er voor dat deze partij zich aan dezelfde afspraken houdt als wij doen. Daarnaast worden de gegevens niet gebruikt voor automatische besluitvorming (ook wel profiling genoemd) of andere doelen dan waarvoor ze door jou gegeven zijn.

Nieuwsbrief

Regelmatig sturen we een nieuwsbrief via de mail met bijvoorbeeld nieuwe producten en/of collecties, informatie over workshops, aanbiedingen, informatie en inspiratie. We sturen deze alleen wanneer je daar expliciet toestemming voor gegeven hebt, zowel bij aanmelding via de website als bij het plaatsten van een bestelling. Afmelden kan altijd, via de nieuwsbrief zelf of via info@aangeenbrugelectro.nl. Een kleine toevoeging: uitzondering hierop zijn de mails die we sturen naar aanleiding van een aankoop. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudstips, service en gerelateerde interessante producten.

Beveiliging

Bij Aangeenbrug Electro, en bij de partijen waar wij mee samenwerken, doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren. Wanneer er een datalek plaatsvindt en de kans op imagoschade groot is, zullen we je hierover direct informeren. Ontdek je een onveilige situatie bij ons of een datalek van persoonsgegevens die wij verwerken? Laat het ons dan direct weten!

Minderjarig

Ben je jonger dan 16 jaar en wil je bijvoorbeeld meedoen met een workshop, je inschrijven voor onze nieuwsbrief, informatie van ons ontvangen of een (web)bestelling plaatsen? Vraag dan eerst even schriftelijke toestemming aan je ouder en/of verzorger zodat wij zeker weten dat we jouw persoonsgegevens mogen verwerken. Dankjewel!

Binnen de EU

Binnen de Europese Unie is het beschermen van persoonsgegevens goed geregeld. Daarbuiten niet altijd. Ter geruststelling: wij slaan jouw persoonsgegevens niet op buiten de EU en geven het ook niet door aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Klachten

Bij Aangeenbrug Electro doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken. Toch kan het zijn dat je hier niet (helemaal) tevreden over bent. Laat je het ons weten? Dan kunnen wij dit aanpassen! Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen Privacy Policy

Wetten kunnen veranderen of aangepast worden. Ook de manier waarop en welke persoonsgegevens wij verwerken kan veranderen. Dit betekent dat deze Privacy Policy ook gewijzigd kan worden. We raden daarom aan om regelmatig te controleren of wij jouw persoonsgegevens nog verwerken op een manier die jij prettig vindt.

Cookieverklaring

Via onze website aangeenbrugelectro.nl verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het verlenen van toegang tot de website aangeenbrugelectro.nl;

het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;

– om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;

– het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;

– het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden, interieur en inrichting. Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

– Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);

– Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

– De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en

– De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Google Tag Manager privacyverklaring Google

Double Click (onderdeel van Google) privacyverklaring Google

Facebook privacyverklaring Facebook

LinkedIn privacyverklaring LinkedIn

Twitter privacyverklaring Twitter

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Wilt u uw cookie instellingen op onze website wijzigen? Verander hier uw cookie instellingen.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@aangeenbrugelectro.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0118-572427.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Oude zandweg 24

4361 SK Westkapelle

Mail: info@aangeenbrugelectro.nl

Telefoon: +31(0118)-572427

Vragen?

Hierboven hebben we geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen welke gegevens we verzamelen, wat we daar mee doen en hoe/waar we deze bewaren. Het kan natuurlijk zijn dat je hierover nog vragen en/of opmerkingen hebt. Dat horen we graag, dus laat het ons gerust weten! De contactgegevens vind je helemaal in het begin deze Privacy Policy.

Foto over Liever iemand persoonlijk spreken?
Liever iemand persoonlijk spreken?
Bel dan met een van onze adviseurs via 0118-572427 of bezoek onze showroom in Westkapelle.